Salvador Dalí


Salvador Dalí španělský malíř a grafik, syn notáře Narodil se roku 1904 ve španělské vesnici Figueras v Catalanii. Od 1921 studoval na malířské akademii v Madridu, kde se u profesora Morena y Carbonero naučil základům tradiční akademické malby a získal obsáhlé znalosti z dějin umění; z akademie byl vyloučen 1924. Během studijních let zkoušel nejrůznější malířské styly, napodoboval holandské malířství 17. st. (obdivoval zvláště Vermeera), španělské malířství 17. a 19. st., impresionismus, futurismus a metafyzickou malbu (1923 až 1925 působil na něho zejména C. Carrá), kubismus (vliv P. Picassa a J. Grise). V pre-surrealistickém období namaloval také několik realistických figurální obrazů a studie z přístavu Cadaqués. První surrealistický obraz Krev je sladší než med vytvořil 1927, inspirován trýznivým snem. 1929 se usadil v Paříži, kde téhož roku uspořádal výstavu; úvod do katalogu mu napsal A. Breton, jenž ho přijal do surrealistické skupiny. Třicátá léta představují jeho nejtvořivější období; 1937 ho Breton pro jeho akademický malířský styl vyloučil ze surrealistické skupiny. Ve svých vyzývavě fantaskních kompozicích spojoval různorodé a nijak k sobě nepatřící předměty, aby jejich absurdní souvislost šokovala. Jeho cílem bylo zobrazovat konkrétní iracionalitu. Provokuje sexuální a protináboženskou tematikou v obrazech Fantóm sex-appealu, 1932-34 a Svatý grál (profanace hostie). Výstředním způsobem hájil své obrazy a metody; hovoří o tzv. paranoicko-kritické metodě, jež mu umožňuje malovat nikoli viditelné předměty, ale ty, které s nimi asociuje. Prohlašuje právo každého člověka na psychickou abnormalitu - bláznovství a sám sebe pokládá za zdravého pomatence. V polovině třicátých let přijímá Arcimboldovu a Bracelliho metodu podvojných zobrazení. Kromě obrazů provedl Dali řadu knižních ilustrací, z nichž nejvýznamnější jsou ilustrace k Lautréamontovým Zpěvům Maldororovým (1934) a Donu Quijotovi (1958). S Bunuelem natočil filmy Andaluský pes (1929) a Ľage ďor (Zlatý věk). Navrhl také četné výpravy pro balet (Bacchanale, 1939, Labyrinthe, 1941; Sentimental Colloquy, Mad Tristan, Café de Climitar, všechny 1944). Vydal mnoho fantastických publikací, mezi nimi fiktivní životopis (1942).1940 opustil Evropu a přestěhoval se do USA, kde vyhlásil své rozhodnutí, že se stane klasikem. Začal malovat módní podobizny náboženské obrazy (Kristus sv. Jana z Kříže, 1951, Ukřižování, 1954) a dosáhl oficiálního uznání; Chester Dale mu zadal Poslední večeři pro National Gallery of Art ve Washingtonu. 1956 se vrátil do Španělska. Dali patřil k moderním umělcům, o nichž se vedou vášnivé spory. Sám využil každé příležitosti a jakýchkoli prostředků, aby získal popularitu. Jeho rané fantaskní obrazy však patří k nejvýznamnějším artefaktům surrealismu, přestože jsou provedeny hladkou iluzivní akademickou manýrou; nejvíc na něho působil v surrealistickém období G. de Chirico a Picasso. V posledním období provokuje náboženskými kompozicemi, v nichž popírá dosavadní konvence církevní malby. Protože se nezdráhal vypůjčit si myšlenku nebo nápad kdekoli a od kohokoli, byl obviňován z plagiátorství.

http://dali.uffs.net/

Obrazy:

1920_1921_self-portrait_with_the_neck_of_raphael  ( 59kB )
1920_portrait_of_the_violoncellist_ricardo_pichot  ( 108kB )
1924_still_life_sandia  ( 195kB )
1925_the_girl_standing_near_the_window  ( 123kB )
1926_basket_of_bread  ( 68kB 25kB )
1926_figure_on_the_rocks  ( 28kB )
1927_apparatus_and_hand  ( 85kB 140kB 78kB )
1929_illumined_pleasures  ( 107kB )
1929_portrait_of_paul_eluard  ( 116kB )
1929_the_dismal_sports  ( 86kB )
1929_the_first_day_of_spring  ( 52kB )
1929_the_great_masturbator  ( 76kB )
1929_the_imperial_monument_for_child-woman  ( 199kB )
1930_the_fountain  ( 143kB )
1931_partial_hallucination_six_apparitions_of_lenin_on_a_grand_piano  ( 100kB )
1931_the_persistence_of_memory  ( 55kB 109kB 92kB 122kB )
1932_1934_meditation_on_the_harp  ( 114kB )
1933_1934_masochistic_instrument  ( 146kB )
1933_the_phenomenon_of_ecstasy  ( 116kB )
1934_1935_portrait_of_mae_west  ( 174kB 42kB 109kB )
1934_atmospheric_skull_sodomizing_a_grand_piano  ( 123kB )
1934_atmospheric_skull_sodomizing_a_grand_piano_detail_of_skull  ( 54kB )
1934_surrealistic_poster  ( 145kB )
1934_the_ghost_of_vermeer_of_delft_which_can_be_used_as_a_table  ( 146kB 59kB 126kB )
1934_the_weaning_of_furniture-nutrition  ( 71kB 104kB )
1935_1936_the_apparition_of_town_delft  ( 85kB )
1935_archaeological_reminiscence_of_millet's_angelus  ( 26kB 121kB )
1936_1937_cannibalism_in_autumn  ( 142kB 88kB 88kB )
1936_1937_lighted_giraffes  ( 179kB 31kB 20kB )
1936_1938_spain  ( 189kB 92kB )
1936_soft_construction_with_boiled_beans_premonition_of_civil_war  ( 70kB 45kB )
1936_the_outskirts_of_history  ( 159kB 107kB )
1936_three_young_surrealistic_women_holding_in_their_arms_the_skins_of_an_orchestra  ( 31kB 88kB )
1937_1938_metamorphosis_of_narcissus  ( 182kB 146kB 266kB 54kB )
1938_apparition_of_face_and_fruit_dish_on_a_beach  ( 95kB )
1938_mountain_lake_with_telephone  ( 39kB 127kB )
1938_mountain_lake_with_telephone_detail_of_telephone  ( 172kB )
1938_the_endless_enigma  ( 115kB )
1938_the_transparent_simulacrum_of_the_feigned_image  ( 186kB )
1940_slave_market_with_the_disappearing_bust_of_voltaire  ( 91kB 72kB )
1940_three_ages_of_life  ( 121kB )
1940_visage_of_war  ( 44kB )
1943_geopolitical_child_watching_the_birth_of_the_new_man  ( 53kB )
1944_1945_half_a_giant_cup_suspended_with_an_inexplicable_appendage_five_meters_long  ( 113kB )
1944_dream_inspired_by_a_bee_flying_around_a_pomegranate_a_second_before_waking_up  ( 80kB 55kB )
1944_sentimental_colloguy  ( 194kB )
1945_my_wife_nude_contemplating_her_own_flesh_becoming_stairs  ( 113kB 51kB )
1946_temptation_of_st_anthony  ( 164kB 140kB )
1947_dematerialization_near_the_nose_of_nero  ( 111kB 80kB )
1948_the_elephants  ( 93kB 14kB )
1949_first_study_for_the_madonna_of_port_lligat  ( 165kB )
1949_leda_atomica  ( 132kB 161kB )
1950_ascent_into_the_sky  ( 223kB )
1950_madonna_of_port_lligat  ( 26kB )
1951_christ_of_saint_john_of_the_cross  ( 75kB 91kB )
1951_raphaelesque_head_bursting  ( 212kB )
1952_1954_the_disintegration_of_the_persistence_of_memory  ( 215kB )
1952_galatea_of_the_spheres  ( 160kB )
1954_crucifixion_('hypercubic_body')  ( 130kB 151kB 72kB )
1954_two_adolescents  ( 180kB )
1954_young_virgin_autosodomized_by_her_own_chastity  ( 128kB )
1955_combat  ( 176kB )
1955_the_last_supper  ( 101kB )
1956_living_still_life  ( 151kB )
1958_1959_the_discovery_of_america_by_christopher_columbus  ( 107kB 32kB )
1959_virgin_of_guadalupe  ( 173kB )
1969_1970_hallucinogenous_bullfighter  ( 136kB 120kB 169kB )
1971_president_lincoln  ( 153kB )