Hieronymus Bosch

(1453 -1516)

  Hieronymus Bosch pochází z malířské rodiny; maloval jeho otec i děd.V rodinné tradici nejen pokračuje, ale navíc vytvoří fantastický, groteskní druh malířství, jehož skrytý smysl se budou příští staletí marně pokoušet odhalit. Tento umělec bývá považován za heretika, alchymistu, ba dokonce za duševně chorého, je však především člověkem konce středověku, který poetickou formou ztvárňuje přesvědčení a obavy své doby. Skutečné jméno Hieronyma Bosche zní Hiero­nymus van Aken. Za své přízvisko umělec vděčí městu `s-Hertogenbosch, v němž se narodil pravděpodobně v roce 1453, a kde prožije celý svůj život. `S-Hertogenbosch leží v jižní části dnešního Nizozemí a v Boschově době je to jedno z velkých měst Brabantského knížectví, které náleží burgundským vévodům. Město je známé výrobou textilu a specia­lizuje se rovněž na konstruování varhan a zvonů.

 

"Bosh byl křesťan  a zdá se, že i on sám se před svými děsivými obrazy třásl strachem"

Díla